Připravované události

Další připravované sportovní a společenské akce naleznete na webu www.ipacz.cz.

Máte zájem se jako policisté nebo občanští zaměstnanci

  • stát členy ve světě velmi uznávané a prestižní International Police Association (IPA)?
  • zúčastňovat se odborných seminářů a školení a tím tak zdokonalovat své profesní znalosti?
  • podílet na výměně zkušeností mezi policisty?
  • neomezeně navazovat mezinárodní kontakty a osobní přátelství?
  • využívat společné zájmové vyžití v profesní, sportovní, kulturní oblasti a popřípadě využít pomoci v sociální sféře?
  • zlepšovat image policie ve vztahu občana k policii?
  • posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku?

To vše Vám umožní International Police Association (IPA) – sekce České republiky. Pro vstup do IPA kontaktujte jednu ze 46 územních skupin.
Po vyplnění přihlášky, jejím odevzdání s 2 fotografiemi a členským příspěvkem, se Váš úmysl může stát skutečností.

Přihláška – stažení