Připravované události

Další připravované sportovní a společenské akce naleznete na webu www.ipacz.cz.

Český I.P.A. zpravodaj

ČESKÝ I.P.A. ZPRAVODAJ, III. ročník, 4/2011, příloha