« Návrat k událostem

Noční IPA pochod a III. ročník IPA pochodu

iCal Import
Start:
9.6.2017
Konec:
10.6.2017
Místo:
start: kasárna gen. Zahálky – Nový klub, ul. kpt. Jaroše 1186, Hranice
Adresa:
kpt. Jaroše 1186, Hranice, Česká republika

IPA Česká republika (územní skupina č. 206 Hranice) pořádá ve dnech 9. – 10. června 2017 Noční IPA pochod a dne 10. června 2017 III. ročník IPA pochodu, start i cíl bude opět v kasárnách gen. Zahálky – Nový klub, na ul. kpt. Jaroše 1186 v Hranicích

  • pro účastníky Nočního IPA pochodu je připravena jedna trasa o délce 23 km
  • pro účastníky 3. ročníku IPA pochodu jsou připraveny tři trasy o délkách 11, 27 a 36 km
  • více informací se dozvíte na webových stránkách IPA pochodu
  • plakát

IPA Czech Republic (regional group no. 206 Hranice) organizes on 9 – 10 June 2017 Night IPA March and on 10 June 2017 3rd annual IPA March, start and finish will be again in the barracks gene. Zahálka – Nový klub, on the street. kpt. Jaroše 1186 in Hranice, Czech Republic

  • for participants of the Night IPA March is prepared one route with length of 23 km
  • for participants of the 3rd annual IPA March are prepared three routes with lengths of 11, 27 and 36 km
  • more information can be found on the website of the IPA March
  • poster

Nelze přidávat komentáře.